Chirurgia

  • sterylizacja suk, kotek i królic,
  • kastracja psów, kocurów, królików, fretek,
  • operacyjne usuwanie guzów nowotworowych,
  • usunięcie gruczołu mlekowego z przyległymi węzłami chłonnymi,
  • opracowywanie ran kłutych, ciętych oraz szarpanych,
  • chirurgiczne leczenie krwiaków, kaszaków itp.
  • inne zabiegi na jamie brzusznej i tkankach miękkich.